Search
Close this search box.

چهار سوال متداول همه والدین جدید

“اگر سوالات زیادی در مورد نوزاد تازه متولد شده تان دارید ، کاملاً طبیعی است” در اینجا پاسخهایی از متخصصین کودکان برای برخی از سؤالات متداول که احتمالاً از ذهن والدین جدید و  خواب آلود عبور می کنند وجود دارد:    آیا باید هر بار که او گریه می کند ، کودک خود را بغل […]

مزایای تماس پوست به پوست با نوزاد تازه متولد شده شما

قبل از تولد ، نوزادان به اندازه کافی و زیادی به مادرشان نزدیک هستند. آنها از مادر  گرما ، غذا ، محافظت و اکسیژن دریافت می کنند. هنگام زایمان ، نوزادان ناگهان خود را از ضروریات زندگی جدا می کنند. مطالعه پس از مطالعه نشان داده است كه مزایای بسیار خوب و زیادی برای نوزادانی […]

افزایش وزن نوزاد تازه متولد شده

افزایش وزن نوزاد تازه متولد شده – آنچه طبیعی است و آنچه نیست     اندازه گیری وزن معمول ترین روش برای درک سلامتی هر موجودی در طی مراحل رشد است. وقتی نوزادان ما رشد می کنند ، آرامش در ما ایجاد می شود. افزایش وزن (همراه با قد) یکی از شاخص های اصلی رشد […]