Search
Close this search box.

تعیین بهترین راهها برای انضباط فرزندتان

خیلی مهم است که بدانید فقط یک روش درست برای نظم و انضباط در بچه ها وجود ندارد. روش های زیادی برای پرورش فرزند شاد و تبدیل شدن به یک فرد بزرگسال سالم وجود دارد. نظرات مختلفی در مورد اینکه رویکرد کدام روش مؤثرتر است یا انواع خاصی از نظم و انضباط در بچه ها […]

بهترین بازی ها برای کودکان 2 ساله کدام ها هستند؟

      آنچه دراین مقاله خواهید خواند: چرا باید با کودک دو ساله خود بازی کنید؟ بازی های آسان برای کودکان دو ساله بازی های آموزشی برای کودکان دو ساله   در این دنیای رقابتی ، اغلب اینگونه به نظر می رسد که باید هر لحظه از زندگی کودک نوپای خود را با کلاس […]