Search
Close this search box.

تغذیه کودک تا یکسالگی

      در ابتدا نوزادان به 3 وعده غذایی در روز احتیاج ندارند. نوزادان دارای معده های کوچک هستند ، بنابراین با مقادیر کمی از مواد غذایی (فقط چند قطعه یا یک قاشق غذاخوری غذا) شروع کنید. زمانی را انتخاب کنید که کودک شما خیلی خسته نباشدو برای شما هم مناسب باشد. قبل از […]