Search
Close this search box.

غذاهای مجاز و غیر مجاز در بارداری

      بیشتر غذاها و نوشیدنی ها در دوران بارداری بی خطر هستند. اما مواردی وجود دارد که باید  در مورد مصرفشان مراقب باشید یا از آنها دوری کنید. پنیر ، شیر و سایر لبنیات: آنچه می توانید بخورید: همه پنیرهای سخت مانند چدار ، استیلتون و پارمسان، پنیرهای پاستوریزه نرم مانند پنیر لبنه […]