Search
Close this search box.

چالش مادران و کار تمام وقت

زنان واقعا الهام بخش هستند.  مدت هاست که آنان  با وجود داشتن فرزندان ،جایگاه های پرقدرتی در صنایع مختلف دارند. آنان مشاغل خود را حفظ می کنند و همزمان خانواده ها را رشد می دهند. اما تنها با 24 ساعت شبانه روز ، چگونه همه این کارها را انجام می دهند؟ ما با 10 مادر […]