Search
Close this search box.

8 راه برای جلوگیری از  قلدری در کودکان

نکاتی درباره بزرگ کردن کودکان مهربان و همدل هیچ چیز بدتر از تماس تلفنی از معلم یا مدیر مدرسه نیست که به شما اطلاع دهد فرزند شما در مدرسه بچه های دیگر را مورد آزار و اذیت قرار داده است. با وجود تمام تلاش های احتمالیتان ، ​​فرزند شما آموخته است که کنترل ، ارعاب […]