Search
Close this search box.

معرفی اولین غذاهای جامد برای کودک شما

        معرفی غذاهای جامد به کودک، که گاهی به آنها تغذیه مکمل یا از شیر گرفتن گفته می شود ، باید از زمانی شروع شود که کودک شما در حدود 6 ماهگی باشد. نکته اصلی این است که بدانید آنها هنوز هم بیشتر انرژی و مواد مغذی خود را از شیر مادر […]