Search
Close this search box.

افسردگی پس از تولد نوزاد و گام های مراقبت از خود

نزدیک به سه چهارم از مادران جدید بلوز کودک را تجربه می کنند – یک واکنش احساسی کوتاه مدت که در آن دچار احساس تحریک پذیری ، بی قراری و اضطراب می شوند. اما افسردگی پس از زایمان که حدود 13 درصد مادران جدید را تحت تأثیر قرار می دهد متفاوت است: این جدی تر […]