Search
Close this search box.

مونوکسید دی نیتروژن یا نیتروز اکساید یا گاز خنده چیست؟

        مونوکسید دی نیتروژن یا نیتروز اکساید یا گاز خنده (N۲O) – که بسیاری از ما آن را گاز خنده می شناسیم – یکی از ترکیبات نیتروژن است که اولین بار در سال ۱۷۹۹ در دندانپزشکی استفاده شد و اکنون از آن در پزشکی برای القا و ادامهٔ بیهوشی استفاده می‌شود.امروزه این دارو  با مقادیر مصرف کم به‌عنوان ضددرد در اعمال جراحی […]