Search
Close this search box.

پدر و مادرهای جدید بخوانند

به عنوان یک پدر و مادر جدید ، شما در مورد همه چیز از تغذیه با شیر مادر تا شستشو و حمام کردن کودک و ادرار و مدفوع  آنها سؤال دارید. در اینجا راهنمایی هایی کلی برای همه چیزهایی که در طی آن هفته های خسته کننده اما شگفت انگیز باید در مورد مراقبت از […]