Search
Close this search box.

چیزهایی که باید درباره بارداری بعد از سی سالگی بدانید

  بسیاری از خانم ها فکر می کنند که دهه 30 زمان مناسبی برای بارداری است زیرا آنها در شغل خود مستقر شده اند ، ثبات مالی دارند و با تجربه تر و خردمندانه تر برای مقابله با چالش های مادری هستند و به لطف افزایش استقلال مالی ، امنیت شغلی و ازدواج های دیرهنگام […]