این مجموعه به والدین کمک می کند فرزندان خود را مطابق با نیازهای متنوع و فزاینده جامعه امروز پرورش دهند.امروزه روش بزرگ کردن فرزند با گذشته فرق کرده است و از جهات  فراوانی نیز مشکل تر شده است. کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان،والدین امروز را مخاطب قرار می دهدو به مشکلات کنونی آنها پاسخ می گوید.

دیدگاهتان را بنویسید