Search
Close this search box.

ورزش در دوران بارداری

  هرچه در دوران بارداری فعال تر و متناسب تر باشید ، بدنتان راحت تر می تواند با تغییر شکل و افزایش وزن خود کنار بیاید. همچنین ورزش به شما کمک می کند تا با زایمان راحت تر کنار بیایید و بعد از تولد دوباره به شکل قبل برگردید. تا زمانی که احساس راحتی کنید […]