Search
Close this search box.

افزایش وزن نوزاد تازه متولد شده

افزایش وزن نوزاد تازه متولد شده – آنچه طبیعی است و آنچه نیست     اندازه گیری وزن معمول ترین روش برای درک سلامتی هر موجودی در طی مراحل رشد است. وقتی نوزادان ما رشد می کنند ، آرامش در ما ایجاد می شود. افزایش وزن (همراه با قد) یکی از شاخص های اصلی رشد […]